Monday, April 29, 2013

Sergey Karjakin - Shakhriyar Mamedyarov (Video)

Grandmaster Daniel King analyses the game Karjakin - Mamedyarov from round 5 of FIDE Grand Prix in Zug.

No comments: